Uz ponudu naših proizvoda, nudimo i povezujuće usluge

MONTAŽA

U cijenu naših BIOLOŠKIH PROČISTAČA uključeno je:
* Spajanje upravljačkog ormarića na napajanje
* Podešavanje vremenskog releja
* Podešavanje ventila
* Probni rad

U cijenu naših PRECRPNIH STANICA uključeno je:
* Spajanje upravljačkog ormarića na napajanje
* Podešavanje parametara
* Probni rad

SERVIS

Servisiramo razne vrste:

* Bioloških pročistača
* Precrpnih stanica
* Puhala
* Kompresora

ODRŽAVANJE

Ugovaramo održavanje BIOLOŠKIH PROČISTAČA I PRECRPNIH STANICA

Razne usluge, po dogovoru, obavljamo i za druge proizvođače.

Po dogovoru izvodimo i razne dorade i izmjene na već postojećim sistemima.

Sisteme za akumuliranje i distribuciju kišnice dogovaramo ponaosob sa strankom.