Precrpne stanice se upotrebljavaju u domaćinstvu, sportskim, industrijskim, ugostiteljskim i svim drugim objektima za otpadne i čiste vode tamo gdje nema mogućnosti gravitacijskog otjecanja.
Obzirom na vrstu i količinu vode određuje se volumen i vrsta crpke. Volumen ovisi o potrošnji vode odnosno količini crpljenja. Crpka se odabire prema mediju crpljenja, potrebnoj količini i visini dobave. U javnim i većim objektima precrpna stanica treba biti opremljena sa dvije crpke.

Uz svaku precrpnu stanicu ide i odgovarajuća automatika koja upravlja jednom ili dvije crpke.
Kao opciju možemo ponuditi i GSM Alarm kontroler kojim dobijete obavijest o radu precrpne stanice na Vašem mobilnom uređaju.
Precrpna stanica može biti ugrađena u objektu ili izvan njega, može biti ukopana ili na terenu. Crpke mogu biti smještene u odgovarajuću polietilensku posudu ili po Vašem izboru možete napraviti betonski vodonepropusni šaht.