Septičke jame služe za fekalne otpadne vode stambenih, poslovnih, ugostiteljskih, sportskih i svih drugih objekata na lokacijama gdje nema javne kanalizacije. Proizvedena je u monolitnoj izvedbi, s jedan ili dva otvora za kontrolu i pražnjenje, ovisno o volumenu. Rotaciom lijevani polietilen rebrastog profila omogućuje ugradnju izravno u teren bez potrebe za dodanim učvršćivanjem i betoniranjem (iznimni slučajevi: klizišta, podzemne vode, kolni ulazi i parkirališta – slijediti upute za montažu). Zbog male težine omogućuje jednostavan transport i brzu ugradnju.


Septičke jame proizvode se kao 2-komorne i 3-komorne sabirne jame. Spajanjem u seriju možemo povećati volumen. Mogu služiti kao predtretman biološkim pročistačima.

Dimenzioniranje septičke jame: preporučena količina po osobi je 150 l/dan.